Individualna terapija

Kako izgledaju susreti s terapeutom?

Individualna terapija odvija se u sigurnom prostoru i u dogovoru s trapeutom odžava se u određenom ritmu, ovisno o potrebi klijenta. Najčešći tempo rada je jednom tjedno ili jednom u dva tjedna. Kroz prva tri susreta klijent i terapeut se upoznaju te se  dogovaraju teme i definira problematika, a za kvalitetnu terapiju važno je uspostaviti odnos povjerenja između klijenta i terapeuta.

Tjelesna tarapija koristi različite alate i tehnike, od vježbi disanja, vizualizacija i meditacija, do ekspresivnijih metoda izražavanja emocija.

Javi nam se
i rezerviraj individualni sat